Skip to content

DUQER ONTWIKKELT, HERONTWIKKELT EN TRANSFORMEERT.

In 2015 is DUQER opgericht en zag in een voorzichtig herstellende markt na de vastgoedcrises, kans om op uiteenlopende binnenstedelijke locaties vastgoed te ontwikkelen, herontwikkelen of te transformeren.

Onze Visie

De invulling van de stedelijke omgeving wordt steeds belangrijker in de beperkte ruimte die we hebben. Daarbij dienen we oog te hebben voor het belang van het grote woningtekort, maar ook voor duurzame en waardevaste oplossingen.

In een snel veranderende wereld wordt een passende woonomgeving hierbij alsmaar belangrijker. De woonsituatie is meer en meer dé plek voor persoonlijke ontwikkeling, interessante en relevante ontmoetingen en een zinvol, gezond leven.

Deze aanpassingen aan de bebouwde omgeving vraagt niet enkel om duurzame oplossingen, maar moeten ook voorzien in sociale behoeftes. Op een prettige manier ontmoeten, werken, leren, verblijven en bewegen wordt de grote uitdaging in een almaar verdichtend Nederland. En dat zodanig dat plekken en gebouwen een eigen identiteit hebben, waar gebruikers zich aan hechten en trots op zijn. Dit alles vraagt om ver(der)gaande oplossingen met de nodige creativiteit en flexibiliteit.

Onze Missie

Wij worden gedreven door onze ambitie om een duurzame woonomgeving te realiseren waarbij duurzaamheid, waardevastheid en sociale behoeftes elkaar tot in detail versterken. Gebouwen die op positieve wijze impact hebben op mens, natuur en maatschappij en ècht het verschil maken.

Met onze kennis, kunde en inzet creëren wij deze mooie gebouwen en omgevingen die een blijvende waarde hebben voor eigenaar én gebruiker.

DUQER

DUQER beschikt over ruime kennis en ervaring en hebben een vernieuwende en creatieve visie op het ontwikkelen van vastgoed.

STEPHAN BOUWMANS

Partner
Stephan Bouwmans initieert en acquireert ontwikkelings- en herontwikkelingsprojecten en blinkt uit in de begeleiding van stakeholders en gemeenten in het proces omtrent ruimtelijke ordening. Hij heeft een commerciële achtergrond en studeerde zowel civiele techniek als technische bedrijfskunde aan de Rijkshogeschool van Groningen. Aansluitend behaalde Stephan zijn doctoraal Bedrijfskunde aan de Open Universiteit en deed hij ruime ervaring op met het ontwikkelen en transformeren van vastgoed.
Back To Top