skip to Main Content

DUQER ontwikkelt, herontwikkelt en transformeert.

Dit doen we zelfstandig, in partnerschap met en in opdracht van eindgebruikers, gemeenten, institutionele en private beleggers. Als onafhankelijke partij hechten we grote waarde aan een langdurige relatie met onze opdrachtgevers en partners. De belangen van de stakeholders zijn voor ons altijd leidend.

U kunt DUQER desgewenst ook inschakelen als gedelegeerd ontwikkel- en projectmanager.

DUQER-2017-Stephan-Bouwmans-Hans-Zipro-Arie-van-der-Aart
duqer-project3

Investments to grow a life time.

Ondanks dat de vastgoedcrisis in Nederland op zijn eind lijkt te zijn, kampen veel locaties nog met een uitdagend maatschappelijk en economisch vraagstuk: leegstand. Deze leegstand is het gevolg van vraag en aanbod die op kwalitatief en kwantitatief gebied niet op elkaar aansluiten. DUQER pakt leegstand aan door vastgoed om te vormen naar een duurzame en kwalitatief hoogwaardige woon-, werk- en verblijfsomgeving.

DUQER treedt op als initiatiefnemer en belegger, zowel zelfstandig als samen met partners. Hierbij streven we er altijd naar om de belangen van toekomstige gebruikers, het gebouw en het omliggende gebied zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen. Tevens kopen wij vastgoed aan als belegging om, na waarde aan de locatie te hebben toegevoegd, het object weer aan de markt te verkopen.

DE ORGANISATIE

LANGDURIGE WAARDECREATIE VOOR GEBRUIKER, GEBOUW EN OMGEVING.

DUQER bestaat uit een goed op elkaar ingespeeld team van drie professionals met alle benodigde kennis en ervaring om ieder vastgoedontwikkelingsproject tot het gewenste eindresultaat te brengen. Zij zorgen dat de wensen en behoeftes van alle stakeholders gedurende het proces, van initiatie- en ontwerpfase tot realisatie, centraal staan. Hiervoor kunnen zij bogen op een breed netwerk van partners met expertise op het gebied van vastgoedontwikkeling en bouwen.

Onze ruime ervaring in het ontwikkelen en transformeren van toekomstbestendig vastgoed borgt het volledige proces. Niet slechts van initiatie tot realisatie, maar met inbegrip van nazorg. Dit uit zich in een optimale beheersing van de factoren tijd, geld en kwaliteit, met als resultaat langdurige waardecreatie voor de gebruiker en een kwalitatieve impuls voor de directe omgeving.

ONZE WERKWIJZE

Ambitie en zorg voor de toekomstige leef- en woonomgeving.

We faciliteren een heldere formulering van de wensen en behoeftes van alle stakeholders. Daarbij nemen we een kritische maar open houding aan. Zo zullen we bijvoorbeeld ook andere varianten voorleggen en toelichten als dit het proces ten goede komt. Door deze systematische benadering worden geen elementen over het hoofd gezien en komen alle relevante aspecten vroegtijdig aan bod.

Waarde toevoegen

Onze ambitie reikt verder dan alleen het ontwikkelen van hoogwaardige kantoorgebouwen en woningen. We streven ernaar dat de fysieke kwaliteiten van onze gebouwen waarde toevoegen aan de omgeving. Dit houdt in:

Focus op de kwaliteit en duurzaamheid van het toekomstige gebruik
Nadruk op de beleving van de gebruikers en bewoners
Oog voor de wijze waarop het gebouw zich verhoudt tot het omliggende gebied

Duurzame samenwerking

Doordat we persoonlijke contacten onderhouden met zowel eindgebruiker als beleggers, kunnen wij een juiste belangafweging maken tussen gebruiker, gebouw en gebied. Deze match legt de basis voor een duurzame samenwerking die gunstig uitpakt voor alle betrokken partijen.

duqer-project2

PROJECTEN

Onze vastgoedprojecten en beleggingen.

Nijmegen – Circusterrein
Nijmegen – Circusterrein

Nieuwbouw / 38 grondgebonden woningen

Alphen aan den Rijn – Laan der Continenten
Alphen aan den Rijn – Laan der Continenten

Transformatie / 44 appartementen

Amsterdam – Zuid-Oost
Amsterdam – Zuid-Oost

Herontwikkeling / nieuwbouw / 90.000m² wonen / 20.000m² commercieel

Amsterdam – Cruquiusweg
Amsterdam – Cruquiusweg

Herontwikkeling / nieuwbouw / 86 appartementen

Utrecht – Eendrachtlaan
Utrecht – Eendrachtlaan

Herontwikkeling / nieuwbouw / 209 appartementen

Lelystad – Buitenhof
Lelystad – Buitenhof

Nieuwbouw / 160 Quadrant-woningen

Delftland
Delftland

Hotel ontwikkeling

Alphen aan den Rijn – Laan der Continenten
Amsterdam – Contactweg
Deventer – Solingenstraat
Houten – Peppelkade
Rotterdam – Sureweg
Sliedrecht – Leeghwaterstraat
Tiel – Kersenboogert
Utrecht – Nieuwe Houtenseweg
Veenedaal – Plesmanstraat
duqer-team-arie-van-der-aart

Arie van der Aart

PARTNER

Arie van der Aart wordt enthousiast van complexe uitdagingen op het gebied van ruimtelijke ordening en weet altijd de juiste invulling voor een locatie te vinden. Hij groeide op in een aannemersgezin, volgde een economische opleiding en studeerde vastgoedmanagement. Arie kan bogen op een jarenlange ervaring in het ontwikkelen van vastgoed in binnen- en buitenland. Ook heeft hij veel ervaring met het structureren en financieren van vastgoedtransacties in Nederland, Duitsland en Spanje.

duqer-team-stephan-bouwmans

Hans Zippro

PARTNER

Hans Zippro is gespecialiseerd in het vermarkten van gebiedsontwikkelingen en grootschalige projecten. Hij slaagt er altijd in om projecten commercieel te positioneren met oog voor zowel markt als beleggers. Hans heeft een commerciële achtergrond en volgde naast een makelaarsopleiding de opleiding Management, Economie en Recht aan de Haagse Hogeschool. Hij is geruime tijd werkzaam geweest als makelaar o.g. en vastgoedontwikkelaar en heeft veel ervaring met het ontwikkelen van residentieel vastgoed.

duqer-team-hans-zippro

Stephan Bouwmans

PARTNER

Stephan Bouwmans initieert en acquireert ontwikkelings- en herontwikkelingsprojecten en blinkt uit in de begeleiding van stakeholders en gemeenten in het proces omtrent ruimtelijke ordening. Hij heeft een commerciële achtergrond en studeerde zowel civiele techniek als technische bedrijfskunde aan de Rijkshogeschool van Groningen. Aansluitend behaalde Stephan zijn doctoraal Bedrijfskunde aan de Open Universiteit en deed hij ruime ervaring op met het ontwikkelen en transformeren van vastgoed.

duqer-team-arie-van-der-aart
duqer-team-stephan-bouwmans
duqer-team-hans-zippro

CONTACT

Zoekt u een commerciële partner met verstand van zaken voor uw vastgoedproject of wilt u een vastgoedlocatie verkopen?

duqer-logo-diap

Ptolemaeuslaan 58
3528 BP UTRECHT

E:  info@duqer.nl

Ingeschreven in het handelsregister onder nummer 62697013

Back To Top